Agentúry osobnej asistencie aktivizujú ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Podávajú im pomocnú ruku, dôraz však kladú na ich záujem a aktívny prístup k riešeniu svojej situácie. 

Komplexný poradenský servis pre užívateľov osobnej asistencie, ich rodinných príslušníkov a pre osobných asistentov. Sprostredkovanie osobnej asistencie. Vzdelávacia činnosť a osveta.

Hoci počet záujemcov o asistenciu stále rastie, inštitúcie, ktoré by riešili agendu s ňou spojenú, chýbajú. Vznik Agentúry osobnej asistencie v Žiline je preto dobrou správou nielen pre región.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378