Príbeh osobnej asistencie na Slovensku odštartovalo niekoľko účastníkov jedinečného pilotného projektu. Novú formu pomoci si vyskúšali na vlastnej koži a svoje skúsenosti šírili ďalej.

Inštitút osobnej asistencie je dnes pevne ukotvený v systéme sociálnej pomoci aj v slovenskej legislatíve. Právna úprava asistencie má však stále veľké rezervy. Dôsledkom je akútny nedostatok asistentov.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378