Na začiatku bolo neprijatie na vysokú školu. Imobilný Ed Roberts ho odmietol akceptovať, vyštudoval univerzitu a založil celosvetové hnutie, ktoré bojuje za práva ľudí so zdravotným postihnutím.

Centrá nezávislého života pracujú v duchu vzájomného poradenstva, ktoré poskytujú aj prijímajú ľudia so zdravotným postihnutím. Poradcovia majú podobné problémy ako klienti a sú im príkladom pri ich riešení.

Ľudia so zdravotným postihnutím chcú žiť nezávisle, rozhodovať o sebe a prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Majú právo na rovnaké možnosti a podmienky ako ľudia bez postihnutia.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378