Chcel/a by som robiť osobnú asistenciu. Čo musím spraviť a kam sa mám obrátiť? Je problém, ak som nič podobné predtým nerobil/a? Je možné vyskúšať si asistenciu najskôr “nanečisto”? 

Kde a ako nájsť človeka na rovnakej vlnovej dlžke? Čo ak si s ním alebo s ňou “nesadnem”? Individuálne hľadanie užívateľov a užívateliek. Sprostredkovateľské  služby agentúr osobnej asistencie.

Praktické informácie, rady a skúsenosti pre začínajúcich asistentov a asistentky. Používanie správnych pojmov. Zodpovednosť a dochvíľnosť. Správna manipulácia s vozíkom a kompenzačnými pomôckami.

Osobní asistenti majú v súvislosti s vykonávaním asistencie niekoľko povinností. Noví asistenti sa musia zaregistrovať na daňovom úrade. Majú aj povinnosť podať daňové priznanie.

Formuláre na stiahnutie

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378