Agentúra osobnej asistencie v Žiline vznikla v roku 2017. Založil ju miestny klub Farfalletta v spolupráci s OMD v SR, pod ktorou klub a agentúra oficiálne pôsobia. Jej štart finančne podporila aj Nadácia Orange.

Vznik si vyžiadali potreby žilinského regiónu. Aj tu, podobne ako na celom Slovensku, rastie počet ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú o osobnú asistenciu záujem.

Hlavným cieľom agentúry je umožniť ľuďom s postihnutím viesť pomocou asistencie nezávislý a samostatný život.

Agentúra bezplatne poskytuje rozsiahly poradenský servis o osobnej asistencii pre klientov s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím, ich rodinných príslušníkov a osobných asistentov.

V Žiline a okolí je v priamom kontakte s klientmi, čo umožňuje hľadať spolu s nimi riešenia „šité na mieru“. V tomto duchu vedie databázu užívateľov osobnej asistencie a databázu záujemcov o túto prácu. Realizuje s nimi osobné pohovory, vďaka čomu dokáže sprostredkovať vhodných asistentov pre užívateľov a naopak.

 

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378