Osobná asistencia nie je vhodná pre každého človeka so zdravotným postihnutím. Komu táto forma pomoci vyhovuje najviac? Pri akých činnostiach možno asistovať? Môžu pomoc asistentov využívať aj deti a seniori?

Asistencia kladie na užívateľa viaceré požiadavky: schopnosť požiadať o pomoc ľudí, ktorí nie sú rodinní príslušníci, pomenovať, akým spôsobom sa má pomoc vykonať, viesť administratívu spojenú s asistenciou.

Každý človek so zdravotným postihnutím je iná osobnosť, má svoj spôsob života, rodinnú situáciu, profesiu, záľuby. Tieto faktory ovplyvňujú individuálnosť jeho potrieb a požiadavky na asistenciu.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378