Žiadateľom o peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa odporúča, aby si vypočítali množstvo hodín osobnej asistencie, ktoré potrebujú. Základom tohto výpočtu je dôkladné zhodnotenie svojich potrieb.

Krok za krokom pri vybavovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Aké tlačivá vyplniť a ktoré potvrdenia priložiť? Priebeh osobného pohovoru na UPSVR. Čo robiť v prípade zamietnutia žiadosti?

Užitočné tipy a praktické rady pri hľadaní asistentov a asistentiek. Sprostredkovateľské služby agentúr osobnej asistencie. Priebeh osobného pohovoru so záujemcami o vykonávanie asistencie.

Efektívne využívanie asistencie si vyžaduje systematické plánovanie. Čím viac asistentov užívateľ má, tým je potreba ich manažovania väčšia. Predstavenie niekoľkých modelov organizovania asistentských služieb.

Na čo všetko musí myslieť a nesmie zabudnúť užívateľ? Ako pripraviť zmluvu s asistentom, výkaz o odpracovaných hodinách a čestné prehlásenie k daňovému priznaniu? Aké sú ďalšie povinnosti užívateľa?

Formuláre na stiahnutie

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378