Človek so zdravotným postihnutím si len zriedka môže dovoliť luxus spontánnych rozhodnutí. Každú činnosť, súčasťou ktorej je pomoc, si musí väčšinou vopred premyslieť. Čím viac asistentov mu pomáha, tým je ich organizovanie náročnejšie. Osobná asistencia preto neustále vyžaduje systematické plánovanie činností. Služby asistentov sa môžu organizovať buď ad hoc, teda bez rozpisu, napríklad z týždňa na týždeň, alebo pevne stanoveným rozpisom na isté časové obdobie.

Služby bez rozpisu

Užívateľ oznamuje asistentom, kedy ich bude potrebovať, alebo asistenti nahlasujú, kedy môžu pracovať. Podľa toho si užívateľ skladá služby tak, aby mal pokryté dni a aktivity, ktoré potrebuje pokryť. Táto forma je náročná na organizovanie a môže prinášať neistotu a stres.

Pevne stanovené služby

Každý asistent a asistentka má presne stanovený deň a čas, keď pracuje. Pokiaľ to je možné, služby treba rozdeliť tak, aby boli čo najpravidelnejšie. Táto forma je pre užívateľa menej namáhavá a stresová. Zároveň umožňuje plánovanie činností a špecializáciu asistentov. Ak napríklad niektorý z nich rád varí, užívateľ naplánuje varenie na dni služby práve tohto asistenta. Keď niekomu nevyhovuje pomoc s hygienou, užívateľ ju naplánuje inému asistentovi. Treba však rátať s tým, že takáto striktná špecializácia sa nedá realizovať vždy.

Ďalšou možnosťou je mať aj osobných asistentov, ktorí pracujú nepravidelne a vykonávajú len určité úkony. Napríklad asistent – šofér, čo pomáha užívateľovi v prípade prepravy, inak však nemá pravidelné služby, asistentka, ktorá sprevádza osobu s postihnutím len u lekárov, či asistent – náhradník, ktorý môže zastúpiť stabilných asistentov v prípade ich výpadku.

Asistentov je tiež možné angažovať len na presne určené úkony v presne určenom čase – príkladom je víkendové upratovanie domácnosti.

Ak užívateľ potrebuje pomoc počas dňa na viac ako 8 hodín, je možné služby asistentov rozdeliť na dopoludňajšie a popoludňajšie zmeny. Ideálna, no vzácna situácia môže nastať, keď sa asistenti navzájom poznajú a koordinujú. Dokážu sa tak dohodnúť na zastupovaní alebo výmene služieb. Pre užívateľa je to obrovské odbremenenie.

Pri nepravidelných službách je dôležité telefonicky si overiť, či asistenti nezabudli a môžu prísť. Niektorí užívatelia majú so svojimi asistentmi dohodu, že v prípade absencie zabezpečia za seba náhradu, ale dopredu im zmenu oznámia. Týmto spôsobom sa dajú riešiť núdzové situácie, nemusí však vyhovovať každému.

Opísané organizačné modely netreba vnímať ako nemenné. Každý užívateľ si časom vypracuje vlastný spôsob zadeľovania práce asistentom. Okrem toho musí rátať so zmenami. Asis-tenti prichádzajú a odchádzajú, niektorí asistujú pár týždňov, iní niekoľko mesiacov, stane sa, že aj niekoľko rokov. Vo väčšine prípadov však raz nastane situácia, že odídu a musia ich nahradiť noví asistenti.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378