„Som mrzák a nedá sa mi pomôcť,“ zvykol o sebe hovoriť Američan Edward Roberts. Narodil sa v roku 1939, ako 14-ročný prekonal detskú mozgovú obrnu, v dôsledku ktorej dokázal hýbať iba niekoľkými prstami, inak bol úplne imobilný. Dýchal pomocou elektrického respirátora, rozmerného zariadenia, ktorému sa hovorilo železné pľúca. Vzdelával sa diaľkovo prostredníctvom telefónu, jeho mama však trvala na tom, aby školu navštevoval osobne. Práve ona ho inšpirovala nebáť sa bojovať za svoje práva. Ed, ako mu hovorili, začal do školy chodiť jedenkrát do týždňa na niekoľko hodín. Najprv sa veľmi bál, že bude vyvolávať neželanú pozornosť, no práve vďaka svojmu strachu prešiel vnútornou premenou, vplyvom ktorej sám seba už nepokladal za mrzáka, ale, naopak, za „hviezdu“.

Po skončení strednej školy chcel pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, ale začiatkom 60. rokov 20. storočia bola takáto ambícia nereálna. Dekan Kalifornskej univerzity, na ktorú sa Ed hlásil, to vyjadril jednoznačne: „Mrzákov sme skúšali aj predtým a nefungovalo to.“ Ed sa však rozhodnutím o neprijatí nedal odradiť. Systematicky žiadal, vysvetľoval, presviedčal vedenie školy a ďalšie inštitúcie, že jeho telesné postihnutie nie je prekážkou v štúdiu. Bol to tvrdý boj, ale škola nakoniec Eda akceptovala. Počas štúdia nebýval v internáte, ale v univerzitnej ošetrovni, jedinej miestnosti, ktorá uniesla váhu jeho železných pľúc. V roku 1966 úspešne ukončil štúdium politických vied. Stal sa tak prvým človekom s vážnym telesným postihnutím, ktorý absolvoval Kalifornskú univerzitu.

Ed však zaznamenal aj iné významné prvenstvo. Keď neskôr v škole pribudli ďalší študenti s podobnými problémami, stal sa ich lídrom. Vymysleli si originálny názov – „valiaci sa kvadroši“ (kvadruplegici) – a začali bojovať za vytvorenie prvého programu pre študentov s postihnutím na pôde univerzity. Žiadali napríklad vytvorenie bezbariérových chodníkov a zrovnoprávnenie v rámci komunity. Ich aktivity sa stali základom pre Hnutie nezávislého života, ktoré Ed Roberts založil a viedol. Svojou celoživotnou činnosťou sa zaradil k najvýznamnejším bojovníkom za práva ľudí so zdravotným postihnutím. Zomrel v roku 1995.

 

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378