Zdravotné postihnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť človeka. Hoci sa ním odlišuje od ľudí bez postihnutia, neznamená problém, ale pozitívnu črtu. Prijať túto skutočnosť by mali užívatelia aj asistenti.

Základné pravidla funkčných vzťahov medzi užívateľom a asistentom.  Hoci pri pravidelnom kontakte sú bližšie väzby medzi nimi prirodzené, asistenti by užívateľom nemali nahrádzať priateľov.

Užívatelia a asistenti sú v intenzívnom kontakte a neustále spolu komunikujú. Komunikáciou sa myslí nielen výmena informácií, ale aj spôsob, akým sa poskytujú, prijímajú a spracúvajú.

Asistenti často prichádzajú do kontaktu s partnermi či rodičmi užívateľov asistencie. Je dôležité, aby si blízki užívateľov zvykli na asistenciu ako formu pomoci a prijali asistentov do svojho života.

Vozíky, stropné zdviháky a ďalšie pomôcky umožňujú ľuďom prekonávať dôsledky ich telesného postihnutia. Sú užitočné aj pre asistentov, ktorým uľahčujú poskytovanie fyzickej pomoci.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378