Kompenzačné pomôcky umožňujú ľuďom prekonávať dôsledky ich telesného postihnutia. Sú užitočné aj pre asistentov, ktorým uľahčujú poskytovanie fyzickej pomoci. Skúsenosti z praxe potvrdzujú, že užívatelia využívajúci pomôcky majú väčšiu šancu nájsť si osobných asistentov. Nemusia totiž hľadať výlučne fyzicky silné a zdatné osoby, ktoré by ich dokázali bez pomôcok dvíhať z lôžka na vozík, do vane, na toaletu a pod. Je preto dôležité, aby si užívatelia pomôcky zabezpečili.

Hoci na vykonávanie osobnej asistencie nie je potrebné špeciálne vzdelanie alebo školenie, používanie kompenzačných pomôcok vyžaduje dôkladné vysvetlenie a zaučenie. Najčastejšie používané pomôcky sú:

Mechanický vozík – váži cca 8 – 20 kg, ľahšie prejde cez bariéry, dá sa poskladať do auta. Je vhodný najmä na pohyb po vonku.

Elektrický vozík – má hmotnosť 80 – 150 kg, ovláda sa pomocou joysticku, umožňuje samostatný pohyb, používa sa v interiéroch aj exteriéroch.

Stropný zdvihák – zariadenie určené na zdvíhanie, presun a prepravu imobilných osôb, napríklad z postele na vozík, toaletu, do vane, sprchy, do bazénu.

Elektrická polohovacia posteľ – posteľ, ktorá umožňuje nastaviť potrebnú polohu hornej a dolnej časti. Ovláda sa diaľkovým ovládaním, imobilnému človeku uľahčuje sed a ľah, asistujúcemu obsluhu.

Nájazdové rampy pre vozíky (lyžiny) – prenosné rampy, ktoré sa používajú na prekonávanie schodov, obrubníkov, nastupovanie do automobilov a kdekoľvek, kde treba prekonať výškový rozdiel.

Schodolez – mobilné zdvíhacie zariadenie na prekonávanie schodov.

Šikmá schodisková plošina – bezbariérové zariadenie na prekonávanie schodísk v interiéroch aj exteriéroch.

Užívatelia s dýchacími problémami sú odkázaní na dýchacie prístroje, podporné ventilácie, odsávačky hlienov či prístroje na odkašliavanie.

Asistenti sa väčšinou s pomôckami stretávajú prvý raz, preto nemajú odkiaľ vedieť, ako tieto prístroje fungujú. Zaučiť asistentov znamená dôkladne im vysvetliť používanie a ovládanie jednotlivých pomôcok. Odporúča sa vysvetľovať jednoducho, pritom do detailov, a upozorniť na všetky špecifiká – napríklad akým spôsobom položiť užívateľovi ruku na opierku vozíka, ako mu prispôsobiť matrac, aby sa mu pohodlne sedelo, ako ho správne umiestniť do stropného zdviháka a podobne.

Pri pomôckach ovládaných elektrickým ovládačom treba asistenta vopred poučiť, čo má alebo musí urobiť v prípade vybitia zariadenia a výpadku elektrickej energie. Je dôležité, aby si asistent ovládanie pomôcok sám vyskúšal. Až potom získa zručnosti aj istotu. V praxi sa osvedčilo vzájomné zaučenie: noví asistenti strávia prvé hodiny asistencie s už zabehnutými asistentmi, ktorí im názorne predvedú manipuláciu s pomôckami.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378