Kto môže vykonávať osobnú asistenciu? Dá sa asistencia naučiť? Aké vlastnosti nesmú chýbať dobrým asistentom? Aké činnosti asistenti robia? Môže človeku s postihntuím asistovať rodinný príslušník?

Osobný asistent je laik, ktorý sa musí naučiť manipulovať s telom užívateľa, ovládať vozík a zvládnuť ďalšie činnosti. Pri výkone asistencie má dodržiavať pokyny užívateľa a rešpektoval jeho súkromie.

Asistent uzatvára s užívateľom Zmluvu o výkone osobnej asistencie. Za jej vykonávanie dostáva finančnú odmenu. Asistent má niekoľko administratívnych povinností voči rôznym inštitúciám.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378