Literatúra

 • ADAMOVIČOVÁ, A. 2000. Osobná asistencia – šanca plnohodnotne žiť?
  Prednáška. Bratislava: OMD v SR, 2000.
 • ADAMOVIČOVÁ, A. 2000. Osobná asistencia a jej význam pre náš život.
  Prednáška. Bratislava: OMD v SR, 2000.
 • ADAMOVIČOVÁ, A. ; GRIČOVÁ, Ľ. 2000. Osobná asistencia. 1. vydanie.
  Bratislava: OMD v SR, 2000. 32 s.
 • DURAČINSKÁ, M. 2007. Interné materiály OMD: projekt uchádzajúci sa o grant Nadácie VÚB.
  Bratislava, 2007.
 • DURAČINSKÁ, M. 2008. 10 rokov osobnej asistencie na Slovensku.
  Prednáška. Bratislava: OMD v SR, 2008.
 • GENELEKYOVÁ, H. 2014, Osobný asistent ako člen domácnosti,
  Bakalárska práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2014. 48 s.
 • GRIČOVÁ, Ľ. 2000. Nezávislý život. 1. vydanie.
  Bratislava: OMD v SR, 2000. 20 s.
 • GRICHOVÁ , K. 2008. Formy pomoci štátu pri začlenení občanov so zdravotným znevýhodnením do bežného života.
  Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, 2008. 111 s.
 • HRADŇANSKÁ, A. 2013. Význam sociálneho poradenstva pre dospelé osoby s nervovosvalovým ochorením : diplomová práca.
  Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, Katedra sociálnej práce, 2013. 117 s.
 • MADUNOVÁ, A. 2003. Malá príručka osobnej asistencie.
  Bratislava: OMD v SR/Agentúra osobnej asistencie, 2003.
 • PAULÍNYOVÁ, A. 2007. Liečebno-pedagogická intervencia zameraná na podporu kľúčových kompetencií osobných asistentov : diplomová práca.
  Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, 2007. 147 s.
 • REPKOVÁ, K. 1999. Zdravotné postihnutie - obraz z galérie nášho poznania.
  Bratislava: Ing. Mračko Miroslav, 1999. 240 s.
 • ŠKOVIEROVÁ, R. 2007. Osobná asistencia ako cesta k integrácii pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami. Diplomová práca.
  Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, 2007. 106 s.

Internetové zdroje

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378