Vzťah medzi užívateľom a osobným asistentom má byť založený na slušnosti, empatii, tolerancii a zodpovednosti. Je dôležité, aby bol rovnoprávny a rovnocenný a aby v ňom nikto nemal pocity závislosti alebo využívania. Obe strany potrebujú pochopiť vzájomné očakávania a stanoviť si hranice.

Na začiatku by asistenti a užívatelia mali byť skôr zdržanliví, mali by viac pozorovať a vysvetľovať. Nemali by robiť rázne rozhodnutia po niekoľkých minútach. Zodpovedné vzťahy sa budujú vzájomným spoznávaním a spoluprácou.

Ak si užívateľ s asistentom prestane rozumieť alebo je s ním nespokojný, nemal by to brať tragicky, ale úprimne svoje pocity pomenovať a vzťah pokojne ukončiť. To isté platí aj v prípade, keď sa asistenti necítia dobre vo vzťahu s užívateľmi. Môže sa stať, že asistovanie si predstavovali inak, prípadne si uvedomia, že je nad ich sily. Vtedy je dobré otvorene priznať, čo sa deje, a s užívateľom sa dohodnúť na ukončení spolupráce. Asistenti by v žiadnom prípade nemali klamať alebo si vymýšľať iné – „prijateľnejšie“ – dôvody. Užívatelia sú dos-pelí ľudia, ktorí musia zvládať aj takéto situácie.

Osobní asistenti nenahrádzajú priateľov

Osobná asistencia slúži na aktivizáciu človeka s postihnutím. Tá zahŕňa aj budovanie spoločenských vzťahov, hlavným cieľom osobnej asistencie však nie je získať chýbajúcich priateľov. Kamarátstvo, samozrejme, nie je vylúčené – pri intenzívnom kontakte užívateľa a asistenta sa bližším väzbám nedá celkom ubrániť. V ideálnom prípade sa však priateľstvo vyvinie prirodzene, overí ho čas a osobné skúsenosti.

Vzťah medzi užívateľom a osobným asistentom má byť založený na slušnosti, empatii, tolerancii a zodpovednosti. Je dôležité, aby bol rovnoprávny a rovnocenný a nikto v ňom nemal pocity závislosti alebo využívania.

Kamarátske vzťahy medzi užívateľmi a osobnými asistentmi však niekedy môžu byť na príťaž. V situáciách, v ktorých sa vyžaduje kritický postoj k vzniknutej udalosti, užívateľ ťažšie vyslovuje svoj názor, prípadne má problém obhájiť svoju potrebu, pretože kritizovať blízke osoby je zložité.

Problematickým je aj angažovanie sa asistentov do osobných, rodinných alebo partnerských záležitostí. Niektorí užívatelia si z asistentov robia dôverníkov a zaťažujú ich svojimi problémami. Asistenti sú tak popri svojej práci vystavení stresom zo zlého rodinného prostredia alebo nefunkčných vzťahov. V ich kompetencii však nie sú cudzie problémy, tie si užívatelia musia riešiť sami. Treba zdôrazniť, že asistenti väčšinou úprimne chápu ťažkosti užívateľov a súcitia s klientmi. Keď však zistia, že nemajú možnosť pomôcť im, ich frustrácia sa ešte zväčší. Z takýchto problematických prostredí asistenti obvykle odchádzajú.

 

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378