Ako je možné, že dvaja ľudia s rovnakým druhom zdravotného postihnutia majú priznaný rozdielny rozsah hodín osobnej asistencie? Túto otázku si často kladú nielen laici, ale aj mnohí užívatelia asistencie. Sú presvedčení, že čím má človek ťažšie postihnutie, tým vyšší rozsah hodín osobnej asistencie mu náleží. Tento spôsob uvažovania je však nesprávny. Závažnosť zdravotného postihnutia je len jedným z množiny faktorov, podľa ktorých sa posudzuje rozsah hodín.

V osobnej asistencii má kľúčovú rolu individuálnosť potrieb aktuálnych či potenciálnych užívateľov. Vychádza z faktu, že každý človek so zdravotným postihnutím je iný, má svoj nenapodobniteľný spôsob života, zvyky, rituály či záľuby. Bezdetný užívateľ kladie na osobnú asistenciu iné požiadavky ako rodič maloletého dieťaťa, vysokoškolák potrebuje asistenciu pri iných činnostiach ako zamestnaný človek. Okrem osobnostných čŕt a životných cieľov vplývajú na potreby človeka s postihnutím aj rôzne prostredia, v ktorých pôsobí.

Rodinné prostredie je dôležitým faktorom na určenie požadovaného množstva asistenčných hodín. Ak človek s postihnutím žije vo funkčnej rodine, možno predpokladať, že určitú časť pomoci prijme aj od svojich najbližších. To, či o ňu požiada, je jeho slobodné rozhodnutie. Rodinní príslušníci sa zasa môžu slobodne rozhodnúť, či mu pomoc poskytnú.

Spôsob bývania priamo ovplyvňuje potrebu pomoci. Človek s postihnutím, ktorý žije v bezbariérovom byte, má menej ťažkostí pohybovať sa v ňom a dostať sa dnu alebo von. Naopak, bariérové prostredie je zdrojom komplikácií a fungovanie v ňom zaberie človeku s postihnutím viac času.

Prístupnosť prostredí, ktoré človek s postihnutím navštevuje a využíva, tiež zohráva významnú rolu v podobe osobnej asistencie. To, či sú úrady, zdravotnícke zariadenia, školy, obchody, služby a ďalšie inštitúcie dostupné, ovplyvňuje jeho každodenné fungovanie.

Kompenzačné pomôcky (mechanické a elektrické vozíky, zdviháky, polohovacie postele atď.) sú skonštruované s cieľom pomáhať ľuďom prekonávať dôsledky postihnutia. Zároveň sú prínosom aj pre osobných asistentov. Ich používanie sa odrazí na množstve požadovanej pomoci.

Uvedené faktory ovplyvňujú individuálnosť potrieb ľudí so zdravotným postihnutím, a tým aj množstvo hodín osobnej asistencie. Žiadateľ o peňažný príspevok na osobnú asistenciu musí vedieť svoje potreby pomenovať a obhájiť si ich. Postup pri výpočte rozsahu hodín a podávaní žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu približuje sekcia Chcem asistenciu.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378