Ľudia sa pre vykonávanie osobnej asistencie rozhodujú z rôznych dôvodov. Niekoho inšpiruje blízky človek so zdravotným postihnutím, niekto túži po zmysluplnej práci alebo voľnočasovej aktivite, niekto si potrebuje privyrobiť.

Možno aj vy sa chcete stať osobnou asistentkou alebo osobným asistentom, ale neviete, ako začať. Základné informácie vám poskytne stránka, na ktorej sa práve nachádzate. Osobné skúsenosti s touto formou pomoci prinášajú príbehy užívateľov a asistentov alebo dokumentárny film Asistujem, teda som. Ak máte konkrétne otázky, radi vám na ne odpovedia zamestnanci agentúr osobnej asistencie v Bratislave alebo v Žiline.

Ak chcete zažiť jednu z podôb osobnej asistencie v praxi, odporúčame vám navštíviť turnaj v boccii. Boccia je šport podobný hre petang určený pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Niektorým hráčom pri hre pomáhajú osobní asistenti – podávajú im loptičky, upravujú ich polohu vo vozíku, presúvajú ich na vozíku po kurte a podobne. Zo spôsobov, ktorými asistenti plnia pokyny športovcov, je možné získať základnú predstavu o princípoch asistencie.

V prípade, že si chcete asistenciu vyskúšať najprv “nanečisto,” vhodnou formou je dobrovoľníctvo na akciách, ktoré navštevujú ľudia so zdravotným postihnutím. Môžete im asistovať pri jednoduchých úkonoch – pomôcť s jedlom, pitím, obliekaním, niečo im podať alebo priniesť. Treba si však uvedomiť, že dokonalá príprava na vykonávanie osobnej asistencie nie je možná. Každý užívateľ a užívateľka osobnej asistencie je iný/iná a má rôzne požiadavky na asistenciu. Každodenná realita prináša užívateľom a asistentom aj také situácie, ktoré sa nedajú vopred predvídať, preto je praktická osobná skúsenosť nenahraditeľná.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378