streda, 03 apríl 2019 18:27

Skutočne zmysluplná práca? Osobná asistencia.

Brázdim ľadovec Dachstein, kochám sa výhľadmi na zasnežené štíty rakúskych Álp, prežívam vzrušenie, pohodu, ale i zodpovednosť.

Foto: Ľuboslava Figurová, Mária Smolková

Zodpovednosť za klientku, s ktorou zdieľam tieto jedinečné chvíle v nadmorskej výške takmer 3000 m. n. m. Klientka je svalová dystrofička, ktorá sa pohybuje výhradne na elektrickou invalidnom vozíku a je odkázaná na pomoc prakticky pri všetkých bežných činnostiach. Príde vám to sci fi? Prechádzať sa vo vysokohorskom teréne s vozíkom? Za pomoci kvalitných kompenzačných pomôcok, vďaka prispôsobenej trase a osobnej asistencii, chuti, vôli a nevyliečiteľnému optimizmu je možné prakticky všetko. Aj na vozíku je možné byť turistickým pôžitkárom. A aj vďaka osobnej asistencii môžete zažiť nezabudnuteľné životné okamihy, situácie, ktoré nemáte šancu zažiť inde a inokedy.

Vďaka osobnej asistencii môžete zažiť nezabudnuteľné životné okamihy, situácie, ktoré nemáte šancu zažiť inde a inokedy.

Osobná asistencia je svojím výkonom rovnocenná akejkoľvek inej práci, aj keď ju zatiaľ právna úprava podľa Zákonníka práce za zamestnanie nepovažuje. Jej hlavným znakom je osobná pomoc, čo v praxi znamená, že je výsostne prispôsobená individuálnym potrebám každej z mojich užívateliek. Obidve majú zriedkavú chorobu. Svalovú dystrofiu. Prvá však vyžaduje pri obliekaní trička začať rukami, druhá potrebuje začať obliekať cez hlavu. Osobná znamená, že sa pri asistovaní riadim individuálnymi pokynmi užívateľky. Pomáham pri všetkých činnostiach, ktoré bežný deň prináša. Ide o obliekanie, hygienu, polohovanie, obsluhu pomôcok vrátane obsluhy dýchacieho prístroja, či prístroja na odkašľanie. Dôsledkom tejto zriedkavej choroby je strata schopnosti pohybu, odkázanosť na elektrický vozík a postihnutie svalov celého tela, teda aj dýchacích. Asistujem v domácnosti a s užívateľkami absolvujem rôznorodé aktivity. Zabezpečujem prepravu ich autom a sprevádzam ich na rôzne podujatia - voľnočasové, kultúrne aj športové. Asistujem počas tréningov a turnajov v paralympijskej disciplíne boccia, sprevádzam ich v kine, počas koncertu aj návštevy divadla, absolvujeme spolu výlety alebo turistiku.

Osobná asistencia má v sebe potenciál zmysluplného a hodnotného života. Paradoxne pre obidve strany. Mne, ako osobnej asistentke umožnila uvedomiť si životné hodnoty a priority. Vďaka osobnej asistencii som stretla zaujímavých a výnimočných ľudí ...

Aj keď moje užívateľky majú rodinných príslušníkov, nespoliehajú sa len na nich. Osobná asistencia pomáha, aby sa rodinní príslušníci necítili vyčerpaní dlhodobou starostlivosťou o svojho príbuzného a mali tiež čas na svoje individuálne potreby.

Foto: Ľuboslava Figurová, Mária Smolková

Osobná asistencia má v sebe potenciál zmysluplného a hodnotného života. Paradoxne pre obidve strany. Mojim užívateľkám umožňuje žiť nezávislý a samostatný život. Mne, ako osobnej asistentke umožnila uvedomiť si životné hodnoty a priority. Vďaka osobnej asistencii som stretla zaujímavých a výnimočných ľudí; bojovníkov, ktorí si zaslúžia podporu a pomoc.

Čo som sa naučila ako osobná asistentka?

  • Akceptovať veci, ľudí a situácie také aké sú.
  • Všímať si a prijímať pestrosť, inakosť a rôznorodosť vo všetkých formách a podobách.
  • Nebáť sa nových výziev, ktoré osobná asistencia pri svalových dystrofikoch prináša, najmä dobrodružstvá pri prekonávaní rôznych architektonických bariér, na Slovensku často netradičným spôsobom a s neistým koncom ;)
  • Rešpektovať názory a zvyky druhých ľudí bez potreby zasahovať do nich alebo ich meniť.
  • Aj keď život nie je dokonalý, vždy môže existovať dokonalá chvíľa, ktorá robí zo sveta lepšie miesto na život pre všetkých.

Ľuboslava Figurová

Najnovšie od Ľuboslava Figurová

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378