sobota, 27 február 2021 17:59

Nová dávka pre tehotné ženy: dostanú ju osobné asistentky?

Národná rada SR vlani v decembri schválila novelu zákona o sociálnom poistení. Tehotným ženám priznáva od apríla 2021 novú dávku. Nedostane ju však každá nastávajúca matka.

Ilustračné foto: Zuzana Belková

„Účelom novej dávky je zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Nárok na túto dávku budú mať všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO),” uvádza Sociálna poisťovňa.

Poistenie áno, ale

Ak tehotná žena nie je/nebola nemocensky poistená, novú dávku nezíska. Prečo by mal štátnu podporu dostať niekto, kto nemá zaplatené odvody? Táto otázka je namieste, možno aj vy ste si ju položili. Existujú na ňu rôzne odpovede. Pozrime sa, ako by reagovala tehotná osobná asistentka, ktorá pomáha človeku s ťažkým zdravotným znevýhodnením.

Ak táto žena odpracuje minimálne 140 hodín asistencie mesačne, čo znamená, že asistenciu vykonáva na plný úväzok, štát za ňu odvádza do Sociálnej poisťovne jednu časť sociálnych odvodov – dôchodkové poistenie (starobné a invalidné) a poistné do rezervného fondu solidarity. Nemocenské poistenie, ktoré tiež patrí do balíka sociálnych odvodov, za ňu štát neplatí. Osobná asistentka teda na tehotenskú dávku nemá nárok. Z rovnakého dôvodu nedostane po narodení dieťaťa ani materské.

Môže si asistentka zaplatiť nemocenské poistenie sama? Môže, ale iba spolu s dôchodkovým poistením. Systém jej totiž neumožňuje platiť si nemocenské poistenie samostatne (to isté sa týka aj poistenia v nezamestnanosti). Zjednodušene: ak chce mať asistentka poistenia, ktoré za ňu štát neodvádza, musela by si sama platiť aj dôchodkové poistenie, ktoré za ňu štát odvádza. Tým by však o dôchodkové poistenie od štátu prišla a pripravila sa tak o jeden z dvoch benefitov, ktoré ako asistentka na plný úväzok má. Druhým sú zdravotné odvody do zdravotnej poisťovne, ktoré za ňu tiež hradí štát. Asistentka sa ocitne vo zvláštnom rozpoložení: akoby vošla do dverí a vzápätí narazila na ďalšie. Zamknuté. Takže musí vyjsť von a dať si vyrobiť kľúč.

Kým sa dostaneme ku kľúču, predstavme si pár čísel. Dôchodkové poistenie tvorí najväčšiu časť z odvodového balíka. Pri minimálnom vymeriavacom základe je pre dobrovoľne poistenú osobu dôchodkové (starobné + invalidné) poistenie vo výške 131,04 eur, nemocenské 24,02 eur, poistenie v nezamestnanosti 10,92 eur, rezervný fond solidarity 25,93 eur. Spolu je to 191,91 eur. Zdroj: Sociálna poisťovňa
Odmena za jednu odpracovanú hodinu osobnej asistencie je 4,18 eur brutto. Asistentka, ktorá vykoná 160 hodín asistencie mesačne, zarobí 669 eur v hrubom. V tejto sume je ten kľúč, ktorým si môže odomknúť dvere ku kompletnému balíku sociálnych poistení a cez ne k rôznym dávkam. Otázka do diskusie: dokáže z necelých 700 eur platiť odvody vo výške okolo 190 eur?

Ak sme sa doteraz bavili len o budúcich matkách, bolo to preto, že ony tvoria cieľovú skupinu novej štátnej dávky. Problematika sa však týka aj otcov – osobných asistentov so 140+ odpracovanými asistenčnými hodinami mesačne. Keby chceli ísť na materskú dovolenku po narodení dieťaťa, majú smolu. Materské dostanú len vtedy, ak sú nemocensky poistení. Aj v ich prípade platí, že nemocenské by si museli platiť sami spolu s dôchodkovým poistením. Otázka súca na dátovú analýzu: koľko osobných asistentov si to môže dovoliť?

Ilustračné foto: Zuzana Belková

Nielen tehotenská dávka

Neviem, aká úvaha viedla štát k rozhodnutiu odvádzať za asistentky a asistentov časť poistenia do Sociálnej poisťovne, no predstavujem si ju asi takto: „Odmena za vykonávanie asistencie je nízka, vykompenzujme ju aspoň odvodmi.” Štát týmto spôsobom poskytuje asistujúcim ľuďom podporu v dôchodkovom veku alebo v prípade nároku na invalidný dôchodok, čo je chvályhodné. Lenže situácií, v ktorých asistent/ka potrebuje finančnú podporu, je oveľa viac. Okrem spomínaných dávok súvisiacich s deťmi nemajú nárok ani na PN-ku, OČR či podporu v nezamestnanosti. Ak by napríklad v súčasnosti ochoreli na Covid-19, nedostanú pandemické nemocenské.

Keď to pred rokom prepuklo, nezanedbateľná časť asistenčnej komunity ostala bez práce. NR SR vtedy schválila kvôli pandémii dočasnú (zatiaľ stále platnú) zmenu, na základe ktorej môžu ľuďom so zdravotným znevýhodnením vykonávať asistenciu rodinní príslušníci desať hodín denne a pri všetkých úkonoch (v mimopandemickom svete rodina asistuje štyri hodiny denne a iba pri určitých činnostiach). Facebookové fóra, emaily a telefonáty do inštitúcií následne zaplavili reakcie typu: asistujem menej, neasistujem vôbec, nemám nárok na nič, čo teraz? Koronakríza teda poskytla odpovede na vyššie položené otázky, či je reálne, aby si asistentky a asistenti zo svojich príjmov platili celý balík sociálnych odvodov.

Súčet nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti je pre dobrovoľne poistenú osobu 34,94 eur. Keby tieto dve položky štát pridal k dôchodkovému poisteniu, ktoré už za asistentky a asistentov hradí, mnohým z nich by sa zlepšila situácia. Ak odvody skompletizovať nejde, asistujúcim by pomohla aj možnosť doplatiť si chýbajúce poistenia po vlastnej línii. Zmenu by ocenili tiež ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú dlhodobé problémy s nedostatkom asistentov a asistentiek. Zo skúseností Agentúr osobnej asistencie pod OMDvSR vyplýva, že záujemkyne a záujemcov odrádza od asistovania nielen nízka hodinová sadzba za jej vykonávanie, ale aj slabé sociálne zabezpečenie s ňou spojené.

Čo na to Ústava?

Denník N 15. februára informoval o zisteniach Slovenského národného strediska pre ľudské práva, podľa ktorých novela zákona o sociálnom poistení porušuje ústavu. „Ženám v polícii, hasičskom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže a profesionálnym vojačkám priznáva nižšiu výmeru tehotenskej dávky. Od 1. apríla by tieto príslušníčky mali dostávať pri 30-dňovom mesiaci v prepočte o 15,50 eura menej oproti tým ženám, na ktoré sa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevzťahuje,” citoval denník Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Úrady ešte neposlali na účty prvé tehotenské a už je zjavné, že niektoré ženy budú pri ich vyplácaní ukrátené. Zavedenie novej dávky tiež pripomenulo, že v tejto krajine žijú aj ľudia, ktorým charakter ich práce a výška príjmov neumožňuje platiť si sociálne odvody. Aj preto prepadávajú dierami v systéme a ostávajú osamotení v momentoch, v ktorých by sa im zišla podpora. Spomenie si na nich niekto pri ďalších novelách a zákonoch?

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378