streda, 12 jún 2019 12:23

Odmena za vykonávanie osobnej asistencie sa zvýši

Vláda SR na zasadnutí 29. 5. 2019 schválila zvýšenie hodinovej sadzby za osobnú asistenciu. Nariadením vlády SR, s účinnosťou od 1. júla 2019 dochádza k zvýšeniu hodinovej sadzby za výkon osobnej asistencie (podľa § 22 ods. 9 zákona) na sumu 4,18 €.

Foto: Pavol Kulkovský

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, nebudú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyhotovovať rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Na túto situáciu zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pamätá v § 55 ods. 14.

Rozhodnutie vlády vítame a oceňujeme. Veríme, že užívateľkám a užívateľom asistencie uľahčí hľadanie asistentiek a asistentov. Zároveň platí, že mnohých záujemcov od vykonávania asistencie odrádza chýbajúce sociálne zabezpečenie - nemajú nárok na PN, OČR, dovolenku, nemocenské a dávku v nezamestnanosti. Veríme, že časom nastanú pozitívne zmeny aj v tejto oblasti.

Treba novú odmenu upraviť v zmluve o vykonávaní osobnej asistencie?

To závisí od toho, či vaša aktuálna zmluva alebo dodatok obsahuje odkaz na zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a možnej úprave odmeny nariadením vlády Slovenskej republiky vždy k 1. júlu.

Ak máte v zmluve odkaz na zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu a nielen presnú sumu za hodinu osobnej asistencie, potom úpravu zmluvy robiť netreba.

Ak informácia o zvyšovaní odmeny nariadením vlády SR vo vašej zmluve alebo dodatku chýba, potom je potrebné zmluvu upraviť. Túto zmenu stačí upraviť dodatkom k zmluve, môžete použiť náš vzor (stiahnuť)

Ak ste pri minuloročných zmenách v osobnej asistencii použili vzor zmluvy a dodatku Agentúry osobnej asistencie Bratislava, nemusíte už nič upravovať, pretože naše vzory dokumentov informáciu o zvyšovaní odmeny obsahujú.

Alena Hradňanská

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378