streda, 05 júl 2023 13:54

Odmena sa zvýšila, nedostatok asistentiek a asistentov zostáva

Rozhodnutím Vlády SR sa zvýšila hodinová sadzba za vykonávanie osobnej asistencie na sumu 5,52 €. K zvýšeniu došlo k 1. júlu 2023 a príspevok bude prvýkrát v tejto výške vyplatený v auguste.

Ilustrácia: Veronika Melicherová

Nová sadzba hodinovej odmeny 5,52 € bude prvýkrát vyplatená úradom práce v auguste za odpracované hodiny v mesiaci júl. Potvrdenie o vyplatenej odmene s novou sadzbou sa prvýkrát odovzdáva do 5. septembra 2023.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nebudú vyhotovovať rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Na túto situáciu zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pamätá v § 55 ods. 14.

Treba novú sadzbu odmeny upraviť v zmluve o vykonávaní osobnej asistencie?

Ak ste v minulosti použili vzor zmluvy alebo dodatku Agentúry osobnej asistencie Bratislava, nemusíte už nič upravovať, pretože naše vzory dokumentov informáciu o možnom zvyšovaní odmeny  už obsahujú.

Niektoré úrady práce však požadujú od užívateliek a užívateľov asistencie dodatky k zmluvám o výkone osobnej asistencie. Vzor takéhoto dodatku nájdete v sekcii na stiahnutie, dokument s názvom Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - zmena hod. sadzby - 2023

Pomôže nová odmena zlepšiť situáciu s nedostatkom asistentiek a asistentov?

Myslíme si, že nie. Návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zvýšenie hodinovej odmeny o niekoľko centov, nevyrieši dlhodobý problém s nedostatkom osobných asistentov a asistentiek. Ide skôr o kozmetické riešenie, ktoré nezvýši záujem o túto činnosť.

Chýba systémové riešenie. Neexistujúci nárok na platenú práceneschopnosť, ošetrovné, či materskú alebo platenú dovolenku. Pokiaľ nebudú mať asistenti a asistentky štátom hradené komplexné sociálne poistenie, nebude pre nich motivačné vykonávať osobnú asistenciu. Tejto téme sme sa venovali aj v staršom článku na blogu.

Treba povedať, že trend nedostatku ľudí v sektore služieb a starostlivosti je vo viacerých európskych krajinách. Predčasom štrajkovali asistenti a asistentky v Slovinsku a usilovali sa o zlepšenie ich pracovných podmienok.

Ako Agentúra osobnej asistencie dlho usilujeme o zlepšenie postavenia osobných asistentov a asistentiek v sociálnom systéme. Nespočetné množstvo pracovných stretnutí, rozhovorov, či napísaných listov inštitúciám.

Budeme to robiť aj naďalej, lebo táto situácia je dlhodobo neudržateľná.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378