nedeľa, 04 február 2024 08:54

Daňový manuál za rok 2023

Dlho očakávaný daňový manuál pre osobných asistentov a asistentky je tu. Predstavujeme v ňom novinky za rok 2023 a odpovedáme na najčastejšie otázky spojené s daňovými povinnosťami. Nech sa páči, začítajte sa.

Ilustrácia: Veronika Kandrová

KTO PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE?

Najprv si ujasnite, či máte povinnosť podať daňové priznanie. Táto povinnosť mohla vzniknúť v prípade, ak:

  • máte iba príjem z osobnej asistencie
  • máte aj príjem zo zamestnania, príjmy na základe dohôd, príjem zo živnosti a pod.
  • poberáte aj dávky dôchodkového poistenia ako predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a pod.

Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy za rok 2023, nielen príjmy z osobnej asistencie, nepresiahli sumu 2 461,41 €, daňové priznanie nepodávate.

Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 461,41 €, ste povinný/á podať daňové priznanie.

AKO PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE?

Ako asistenti a asistentky môžete podať iba jeden typ daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, kde uvediete všetky svoje príjmy.

Budete potrebovať tlačivo typu FO typ B platné pre rok 2023, ktoré nájdete na stránke Finančnej správy SR a môžete ho vyplniť aj online.

Asistent/ka nemá povinnosť elektronicky komunikovať s daňovým úradom. Daňové priznanie môžete podať vytlačené na papieri.

Priznanie sa vypĺňa ručne alebo v počítači. Môžete ho podať elektronicky, osobne na pobočke daňového úradu alebo doporučene poštou na daňový úrad v mieste trvalého bydliska.

Potvrdenie o podaní vám potvrdia iba pri osobnom podaní na daňovom úrade alebo ak podáte daňové priznanie elektronicky.

KEDY PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE?

Daňové priznanie treba podať do 2. apríla 2024. Keďže v tom čase vychádza Veľká noc, termín sa z konca marca posunul.

Lehotu na podanie je možné predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace, a to do 1. júla 2024. V prípade, že ste mali aj príjmy zo zahraničia, je možné túto lehotu predĺžiť až do konca septembra. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke Finančnej správy SR alebo na pobočke daňového úradu. Tlačivo je potrebné podať tiež do 2. apríla 2024.

Tlačivo na odklad si môžete vyplniť online https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.548.html

KEDY A AKO UHRADIŤ DAŇ?

Daň treba zaplatiť do 2. apríla 2024.

Každému daňovníkovi/čke je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. osobný účet daňovníka (OÚD). Číslo účtu sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane (500208), OÚD a kódu Štátnej pokladnice (8180). Vzor: 500208–OUD/8180

Na overenie alebo zistenie prideleného OÚD použite službu na:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud

Číslo účtu daňovníka sa uvádza vo formáte IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňovníka (OÚD), osobný asistent/ka si ho musí vygenerovať sám/a cez portál Finančnej správy SR. Na prevod číslo účtu daňovníka do formátu IBAN použite validátor IBAN:
https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html

Variabilný symbol pre zaplatenie dane z príjmu FO za rok 2023 je 1700992023.

NOVINKY ZA ROK 2023

V tomto roku nás prekvapili výrazné novinky. A to nové pravidlá pre uplatňovanie daňového bonusu na dieťa. To je dobrá správa pre ľudí s nízkym príjmom.

Ak daňovník nemal nárok na plnú sumu daňového bonusu, môže k svojmu čiastkovému základu dane pripočítať čiastkový základ dane druhého z rodičov. Pre komplexnejšie informácie odporúčame tento článok

Ďalšou novinkou je daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie v roku 2023.

Daňovníci, ktorým sa v roku 2023 zvýšila úroková sadzba na úvere na bývanie, si budú môcť v  daňovom priznaní uplatniť vyššiu sumu daňového bonusu na zaplatené úroky. Táto možnosť sa však týka len tých, ktorí v roku 2023 hypotéku nerefinancovali v inej banke.
Viac informácií k tejto téme si môžete prečítať v našom daňovom manuáli.

ČO EŠTE NEPODLIEHA DANI?

Dani z príjmov nepodliehajú dávky vyplácané podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj štátne sociálne dávky, a to:

nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí, príspevok na pohreb, 13. a 14. dôchodok, kompenzačný príspevok baníkom a dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia.

NA ČO NEZABUDNÚŤ?

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 922,82 €

Výdavky percentom z príjmov tvoria 60 % príjmu z osobnej asistencie, avšak maximálne do výšky 20.000 € ročne (§ 6 ods. 10), netreba ich nijako preukazovať.

Sadzba dane z príjmu z osobnej asistencie je 15 %. Na ostatné druhy príjmov (napr. zo zamestnania) sa použije sadzba dane 19 % alebo 25 %.

Vzniknutá daň na úhradu sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za celé zdaňovacie obdobie nepresiahne daň 17 €.

Pozor na Prílohu č. 3
V tlačive daňového priznania je strana č. 18 - PRÍLOHA č. 3 venovaná aj príjmom z osobnej asistencie na účely sociálneho a zdravotného poistenia. Údaje sa len prepíšu zo strany č. 3 z tabuľky č.1, konkrétne z riadka č. 6. Na strane č. 18 na riadku 01 sa uvedú príjmy a výdavky a na riadku 02 a 06 kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ak tento údaj nie je správne vyplnený alebo chýba úplne, poisťovne omylom vyhodnotia, že osobný asistent je podnikateľ a vyrubia mu nedoplatok na poistnom.

Čestné vyhlásenie o príjme osobného asistenta
Toto čestné vyhlásenie je nepovinnou prílohou daňového priznania. Užívateľom a užívateľkám osobnej asistencie sa však odporúča, aby vyhlásenie vystavili svojim asistentom a asistentkám. Dokument môžu potrebovať v prípade, že si nevedú evidenciu príjmov. Uľahčí im vypĺňanie daňového priznania.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

AKO VYPĹŇAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE?

Každý asistent a asistentka pracuje pri vypĺňaní daňového priznania s inými údajmi. Preto vás teraz presmerujeme na náš daňový manuál z dielne Agentúry osobnej asistencie, ktorý vám môže pri vypĺňaní pomôcť.

KAM SA OBRÁTIŤ?

Našli ste niečo, čomu nerozumiete? Potrebujete sa poradiť? Môžete sa obrátiť na našu Agentúru osobnej asistencie v Bratislave pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Zamestnanci agentúry odpovedia na vaše otázky a pokúsia sa vysvetliť nejasnosti.

Neváhajte kontaktovať priamo Agentúru osobnej asistencie Bratislava:
Telefonicky: 0948 529 976, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Držíme vám palce.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378