utorok, 25 január 2022 20:12

Tieto čísla vám pomôžu pri daňovom priznaní

Vykonávate osobnú asistenciu a neviete, či máte podať daňové priznanie? A ako ho správne vyplniť, na aké odpočítateľné položky máte nárok? Pripravili sme stručný manuál, ktorý vás prevedie najdôležitejšími novinkami za rok 2021 a odpovie na najčastejšie otázky súvisiace s daňovým priznaním.

Ilustrácia: Veronika Melicherová

KTO (PODÁVA DP)?

Najprv si ujasnite, či vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Môže vzniknúť v prípade, ak:

  • máte iba príjem z osobnej asistencie
  • máte aj príjem zo zamestnania, príjmy na základe dohôd, príjem zo živnosti a pod.
  • poberáte aj dávky dôchodkového poistenia ako predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a pod.

Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy za rok 2021, nielen príjmy z osobnej asistencie, nepresiahli sumu 2 255,72 €, daňové priznanie nepodávate.

Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy za rok 2021, nielen príjmy z asistencie, presiahli sumu 2 255,72 €, ste povinný/á podať daňové priznanie.

AKO (PODAŤ DP)?

Ako asistenti a asistentky môžete podať iba jeden typ daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, kde uvediete všetky svoje príjmy.

Budete potrebovať tlačivo typu FO typ B platné pre rok 2021, ktoré nájdete na stránke Finančnej správy SR a môžete ho aj online vyplniť.

Asistent/ka nemá povinnosť elektronicky komunikovať s daňovým úradom. Daňové priznanie môžete podať vytlačené na papieri.

Priznanie sa vypĺňa ručne alebo v počítači. Môžete ho podať elektronicky, osobne na pobočke daňového úradu alebo doporučene poštou na daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Potvrdenie o podaní vám potvrdia iba pri osobnom podaní na daňovom úrade alebo ak podáte daňové priznanie elektronicky.

KEDY (PODAŤ DP)?

Daňové priznanie treba podať do 31. marca 2022.

Lehotu na podanie je možné predĺžiť  najviac o tri kalendárne mesiace, a to do 30. júna 2022. V prípade, že ste mali aj príjmy zo zahraničia, je možné túto lehotu predĺžiť až do konca septembra. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy alebo na pobočke daňového úradu. Tlačivo je potrebné podať tiež do 31. marca 2022.

Tlačivo na odklad si môžete stiahnuť tu.

KEDY A AKO (UHRADIŤ DAŇ)?

Daň treba zaplatiť do 31. marca 2022.

Každému daňovníkovi je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. osobný účet daňovníka (OÚD). Číslo účtu sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane (500208), OÚD a kódu Štátnej pokladnice (8180). Vzor: 500208–OUD/8180

Číslo účtu daňovníka sa uvádza vo formáte IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňovníka (OÚD), musí si ho osobný asistent/ka vygenerovať sám/a cez portál finančnej správy. Na prevod číslo účtu daňovníka do formátu IBAN použite validátor IBAN:

https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/IBAN/IBAN_generator_validator.html

Na overenie alebo zistenie prideleného OÚD použite službu na:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud

Variabilný symbol pre zaplatenie dane z príjmu FO za rok 2021 je 1700992021.

NOVINKY, KTORÉ BY STE SI MALI VŠIMNÚŤ

Za rok 2021 sa už nedajú uplatniť na zníženie základu dane zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

SOS dotácia poskytnutá osobám, ktoré sa počas pandémie koronavírusu ocitli bez príjmu, sa nezdaňuje. Tento príjem je oslobodený od dane.

Finančná pomoc pre seniorov 60+ vo výške 200 €, resp. 300 € v súvislosti s absolvovaním očkovania proti COVID-19 je oslobodená od dane z príjmov. Tento príjem neuvádza v podanom daňovom priznaní a nezdaňuje sa.

ČO (NEZABUDNÚŤ)?

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 511,43 €.

Paušálne výdavky tvoria 60% príjmu z osobnej asistencie, avšak maximálne do výšky 20.000 € ročne (§ 6 ods. 10), netreba ich nijako preukazovať.

Sadzba dane z príjmu z osobnej asistencie je 15 %. Na ostatné druhy príjmov (napr. zo zamestnania) sa použije sadzba dane 19% alebo 25%.

Vzniknutá daň na úhradu sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za celé zdaňovacie obdobie nepresiahne daň 17 €.

Pozor na prílohu č. 3

V tlačive daňového priznania je strana č. 17 - PRÍLOHA č. 3 venovaná aj príjmom z osobnej asistencie na účely sociálneho a zdravotného poistenia. Údaje sa len prepíšu zo strany č. 3 z tabuľky č.1, konkrétne z riadka č. 6. Na strane č. 17 na riadku 01 sa uvedú príjmy a výdavky a na riadku 02 a 06 kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ak tento údaj nie je správne vyplnený alebo chýba úplne, poisťovne to omylom vyhodnotia, že osobný asistent je podnikateľ a vyrubia mu nedoplatok na poistnom.

Čestné vyhlásenie o príjme osobného asistenta

Toto čestné vyhlásenie je nepovinnou prílohou daňového priznania. Užívateľom a užívateľkám osobnej asistencie sa však odporúča, aby vyhlásenie vystavili svojim asistentom a asistentkám. Dokument môžu potrebovať v prípade, že si nevedú evidenciu príjmov. Uľahčí im vypĺňanie daňového priznania.
Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

SK NACE

V tlačive daňového priznania je údaj pre štatistické ukazovatele SK NACE – hlavná, prevažná činnosť v riadku 03 na strane č. 1 daňového priznania. Pre osobných asistentov bol pridelený kód 88.10.0 - Sociálna práca bez ubytovania.

AKO PRESNE (VYPĹŇAŤ DP)?

Každý asistent a asistentka pracuje pri vypĺňaní daňového priznania s inými údajmi. Preto vás teraz presmerujeme na náš špeciálny daňový manuál z dielne Agentúry osobnej asistencie, ktorý vám môže pri vypĺňaní pomôcť.

KAM (SA OBRÁTIŤ)?

Narazili ste na niečo, čomu nerozumiete? Potrebujete sa poradiť? Môžete sa obrátiť na našu Agentúru osobnej asistencie v Bratislave (pre tých, ktorí nevedia, je to agentúra pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR).

Zamestnanci agentúry odpovedia na vaše otázky a pokúsia sa vyjasniť nejasnosti. V prípade záujmu s vami skonzultujú postup pri vypĺňaní daňového priznania.

Neváhajte kontaktovať priamo Agentúru osobnej asistencie Bratislava:
Telefonicky: 0948 529 976, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Držíme vám palce.

Vypracovala Alena Juríčková, asistovala Katarína Uhrová

Najnovšie od Alena Juríčková

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378