streda, 06 február 2019 19:08

Potrebujete asistenciu pri daňovom priznaní?

Ste osobný asistent alebo asistentka a keď počujete o daňovom priznaní, podlomia sa vám kolená? To je nepríjemné a hlavne zbytočné. Chcete daňové dobrodružstvo zvládnuť pokojne a s gráciou? Nadýchnite sa a čítajte.

Ako sa na asistenciu patrí, Agentúra osobnej asistencie Bratislava vám pri činnostiach, ktoré súvisia s daňovým priznaním, ponúka pomoc. Formou užitočného informačného sprievodcu, ale aj praktických rád. Poďme spolu s nimi, krok po kroku.

Podať či nepodať?

Najprv si ujasnite, či sa vás týka povinnosť podať daňové priznanie. Je to v prípade, ak:

  • máte iba príjem z osobnej asistencie
  • máte aj príjem zo zamestnania, príjmy na základe dohôd, príjem zo živnosti a pod.
  • poberáte aj dávky dôchodkového poistenia ako predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a pod.

Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy za rok 2018, nielen príjmy z osobnej asistencie, nepresiahli sumu 1 915,01 €, daňové priznanie nepodávate. Namiesto toho môžete napríklad prelúskať naše ďalšie blogy.

Keď výška vašich zdaniteľných príjmov presahuje sumu 1 915,01 €, ste povinný/á podať daňové priznanie.

Vyšlo vám, že podávate? Fajn. Posuňme sa ďalej.

Tlačivá

Asistenti a asistentky si podávajú daňové priznanie na tlačive typu FO typ B platnom pre rok 2018. Tlačivo sa vypĺňa ručne alebo v počítači. Vytlačené daňové priznanie s prílohami možno podať osobne na pobočke daňového úradu alebo doporučene poštou na DÚ v mieste trvalého bydliska. Ak asistent spĺňa podmienky na elektronické podanie, môže priznanie podať elektronicky.

Čestné vyhlásenie o príjme osobného asistenta - odporúča sa, aby ho užívatelia vystavili svojim asistentom a asistentkám. Tento dokument môžu potrebovať v prípade, ak si nevedú evidenciu príjmov. Uľahčí im to vyplnenie daňového priznania. Ide o nepovinnú prílohu daňového priznania.

Vzor čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť tu

Dôležité čísla

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v tomto roku 3 830,02 €.

Sadzba dane z príjmu pre fyzickú osobu je 19 % (ak základ dane nepresiahne 35 268,06 €) alebo 25 % (ak základ dane presiahne 35 268,06 €, okrem § 7). Vzniknutá daň na úhradu sa zaokrúhli na eurocenty nadol, t. j. na dve desatinné miesta nadol (v prospech daňovníka). Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za celé zdaňovacie obdobie nepresiahne daň 17 €.

Variabilný symbol pre zaplatenie dane z príjmu FO za rok 2018 je 1700992018.

Každému dňovníkovi je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. osobný účet daňovníka (OÚD). Číslo účtu sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane (500208), OÚD a kódu štátnej pokladnice (8180). Vzor: 500208–OUD/8180

Na overenie alebo zistenie prideleného OUD použite službu Finančnej správy SR.

Základné súradnice poznáte, môžete sa pustiť do vypĺňania.

Užitočná pomôcka

Ak sa potrebujete uistiť, či postupujete správne, odporúčame vám manuál, ktorý pripravila  Agentúra osobnej asistencie Bratislava.

V časti Všeobecné informácie pre daňovníka - osobného asistenta na s. 3 vysvetľuje sumy, o ktoré si ako daňovníci a daňovníčky môžete znížit základ dane.

V časti Špecifiká pri vypĺňaní daňového priznania osobného asistenta na s. 4 naviguje pri vypĺňaní jednotlivých častí tlačiva.

Záchranné koleso

Narazili ste pri tom na problém? Neviete, aké potvrdenia máte priložiť? Prešli ste si celý manuál a nenašli ste informáciu, ktorú potrebujete?

V tomto prípade vám odporúčame obrátiť sa na Agentúru osobnej asistencie v Bratislave (pre tých, ktorí nevedia, je to agentúra pod hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR).

Zamestnanci agentúry odpovedia na vaše otázky a pokúsia sa vyjasniť nejasnosti. V prípade záujmu s vami skonzultujú postup pri vypĺňaní daňového priznania. 

Agentúra osobnej asistencie Bratislava
Vrútocká 8, 821 04 Bratislava 2
0948 529 976
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dôležité dátumy

15. marec 2019 - do tohto dňa sa môžete obrátiť na Agentúru osobnej asistencie Bratislava. Ľudí ako vy bude veľa, a po tomto termíne agentúra nemôže garantovať, že sa vám bude môcť venovať. Prosím, ušetrite sebe aj im stres a rešpektujte tento termín ako záväzný.

1. apríl 2019 - posledný deň, kedy môžete podať daňové priznanie.

1. apríl 2019 - do tohto termínu ste povinní zaplatiť daň.

Hotovo. Toto bol nevyhnutný základ asistenčného daňového balíka. Ak chcete vedieť viac, prípadne vás zaujímajú novinky ako zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou alebo daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, môžete si prečítať už spomínaný manuál.

Hlavu hore, nehanbite sa pýtať, dodržte termíny a máte to.

Držíme palce.

Vypracovala Alena Hradňanská, asistovala Katarína Uhrová

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378