štvrtok, 09 apríl 2020 15:54

Podávanie daňových priznaní sa opäť odsúva

Vláda a parlament odhlasovali posuny termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní za zamestnancov, či poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov.

Ilustrácia: Veronika Melicherová

Dokedy?

Podľa najnovších informácií daňové priznania stačí podať a dane zaplatiť nasledujúci mesiac po skončení pandémie.

Ako na to?

Ak ste daňové priznanie zatiaľ nepodali a potrebovali by ste poradiť,  pripravili sme pre vás užitočný manuál.

A čo dve percentá?

Vyhlásenie o poukázaní podielu 2% z dane sa presúva z konca apríla do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Neziskové organizácie neprídu o poukázané 2% z dane. Tie však Finančná správa SR zašle organizáciám neskôr – vzhľadom na odklad daňových priznaní.  Potrebujete viac informácií? Pozrite sa sem.

Kompletné opatrenia v rámci „Lex korona” si môžete naštudovať tu.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378