štvrtok, 09 apríl 2020 16:14

Humanitárna pomoc počas mimoriadnej situácie

Napísal(a)

V čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19 zostali bez príjmu mnohí osobní asistenti a asistentky. Dotýkajú sa ich obmedzenia nariadené vládou o zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb, prípadne sú ich užívatelia v prísnejšom režime z dôvodu svojej ochrany pred nákazou. Inak povedané, nie z vlastného rozhodnutia nemôžu vykonávať osobnú asistenciu svojim klientom.

Foto: Pavol Kulkovský

Najsilnejšie tento problém pociťujú tí osobní asistenti, pre ktorých bol príjem z osobnej asistencie hlavným a jediným zdrojom príjmov. Práve oni sa v tomto čase ocitli vo veľmi ťažkej situácii. Práca osobných asistentov nie je zamestnaním podľa Zákonníka práce, nie je to ani živnosť, ani podnikanie. Z tohto dôvodu nemajú potrebné poistenie, z ktorého vyplýva nárok na OČR ani PN, či na dávku v nezamestnanosti. Z iniciatívy Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá promptne reagovala na podnety, ktoré dostávala od osobných asistentov a užívateľov, sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo pomôcť tejto skupine.

MPSVR SR na svojej stránke informuje o možnosti žiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, ktorú by osobní asistenti a asistentky mohli podať. Dotáciu na humanitárnu pomoc je jednorázovo najviac 800 eur. Nárok na humanitárnu pomoc podľa podmienok zákona o dotáciách splnia tí žiadatelia, ktorí nemajú žiadne iné druhy príjmu. Teda nemajú nárok na žiadnu náhradu príjmu z iného dôvodu (napr. na dávku v nezamestnanosti, na PN, ošetrovné, nepoberajú starobný ani invalidný dôchodok, nie sú SZČO, nemajú príjem z prenájmu nehnuteľnosti a pod.). Podmienkou je, aby žiadatelia nemali podlžnosti voči štátu (napr. na poistnom).

Ako podať žiadosť?

V žiadosti treba uviesť, že príjem z vykonávania osobnej asistencie je jediným zdrojom ich príjmu a ocitli sa v krízovej situácii. Podanie žiadosti je jednoduché, stačí vyplniť tlačivá Žiadosť a Vyhlásenie a súhlas k žiadosti o dotáciu, poslať e-mailom, pričom tieto žiadosti treba MPSVR SR doručiť aj poštou:

  • e-mail - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (dodatočné doručenie poštou)
  • poštou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky, Špitálska 4-6-8, 81 643 Bratislava

Žiadosti po skončení mimoriadnej situácie overia príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre zjednodušenie vybavovania žiadostí sme tlačivo Žiadosť predvyplnili. Vo vyhlásení k žiadosti asistenti vypĺňajú len bod č. 1 a 2. Bod č. 3 sa ich netýka.

Dokumenty si môžete stiahnuť tu:

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia dotácie na humanitárnu pomoc v čase trvania mimoriadnej situácie sú uvedené na webovom sídle MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/humanitarna-pomoc/

a na webovom sídle Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím:

https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/Domov/Oznamy/Humanitarna-pomoc-v-case-trvania-mimoriadnej-situa

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378