pondelok, 08 november 2021 14:03

SOS dotácie pozastavené

Počas druhej vlny pandémie osoby vykonávajúce osobnú asistenciu mohli požiadať o SOS dotáciu v prípade výpadku ich príjmu v dôsledku covid-19. O tejto dotácii sme písali viac v tomto článku  https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/blog/item/62-sos-dotacia-aj-pre-asistentky-a-asistentov

Táto dotácia bola však k 1. júlu 2021 pozastavená. Ministerstvo práce miesto toho odporúča požiadať o pomoc v hmotnej núdzi https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/2020/sos-dotacie.html

Uvedomujeme si, že v núdzovej situácii to nie je efektívna pomoc pre asistentov a asistentky. Niektorí osobní asistenti a asistentky zostali bez príjmu, pretože môžu byť v povinnej karanténe alebo sa starajú o svojich blízkych. Z toho dôvodu nemôžu asistovať tak ako bežne.

Kompetentných z ministerstva práce sme upozornili na túto situáciu a požiadali ich o opätovné spustenie dotácie, prípadne o iné riešenie tejto situácie.

Na odpoveď čakáme, budeme vás určite informovať.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378