piatok, 22 december 2023 17:23

Aké vianočné prianie majú asistenti a asistentky?

Blížia sa Vianoce – pre mnohých najkrajšie obdobie v roku. Ulice sú vysvietené vianočnou výzdobou a vo vzduchu cítiť atmosféru želaní snáď u všetkých ľudí. Každý z nás si želá niečo. Niekto prikladá dôraz na zdravie, niekto na šťastie, iný na lásku. Preto mi dovoľte zamyslieť sa nad tým, aké priania by asi mohli mať naši osobní asistenti a osobné asistentky.


Autorka ilustrácie: Veronika Melicherová

V prvom rade by si asi želali pokojné sviatky. Chceli by ich prežiť len v kruhu svojich blízkych. Keďže po zvyšok roka sú neustále k dispozícii svojím klientom a klientkám - užívateľom a užívateľkám osobnej asistencie. Čas Vianoc je aj pre nich vytúženým obdobím na pokoj a oddych, či zrekapitulovanie si myšlienok, zážitkov a udalostí, ktoré sa im počas asistencie stali.

Priali by si aby ich činnosť bola adekvátne finančne ohodnotená tými, ktorí nastavujú legislatívne podmienky asistencie ako takej. Aby si zákonodarca uvedomoval ich záslužnú prácu a vytváral im na to lepšie podmienky. Želali by si, aby neboli „ako od macochy“.

Ďalej by si určite želali, aby mali konečne nárok na komplexné sociálne zabezpečenie. Želali by si mať platenú PN-ku, OČR, materské, či platenú dovolenku a podporu v nezamestnanosti.

A možno by si aj želali, aby mali vo svojom okruhu čo najviac kolegýň či kolegov, s ktorými by mohli zdieľať svoje pozitívne dojmy ale aj starosti. A v prípade ich výpadku, aby ich mal kto zastúpiť.

Povedzme si pravdu. Asistencia nie je vždy ľahká. Vyžaduje si správne vnútorné nastavenie nielen asistentov a asistentiek ale aj ich klientov a klientiek. Preto ich ďalším želaním bez pochýb bude, aby sme aj my, užívatelia a užívateľky asistencie, boli dostatočne empatickí a vytvorili im prostredie, do ktorého budú dochádzať radi. V ideálnom prípade, aby sa na blížiacu sa asistenciu tešili.

Ak sa väčšina týchto želaní naplní, asistenti a asistentky budú radi nasledovať tú pomyselnú vianočnú hviezdu.

Preto si ako užívateľ asistencie veľmi prajem, aby osobní asistenti a asistentky boli adekvátne ohodnotení za svoju prácu. Aby cítili, akí sú pre nás nesmierne dôležití, lebo vďaka nim môžeme viesť nezávislý a naplnený život.

Všetkým nám prajem krásne a v pokoji prežité vianočné sviatky. Buďme so svojimi blízkymi, oddýchnime si a do roku 2024 naberme veľa síl. Nielen my ale aj naši asistenti a naše asistentky.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378