streda, 22 apríl 2020 16:48

Nová publikácia o osobnej asistencii

Napísal(a)

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR vydala publikáciu Osobná asistencia. Teória a prax. Je určená užívateľom a užívateľkám asistencie, asistentom a asistentkám – súčasným, ale aj tým, ktorí o tejto forme pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím zatiaľ len uvažujú. Brožúra chce zároveň osloviť odbornú i laickú verejnosť a odpovedať na najčastejšie otázky súvisiace s asistenciou.

Foto: Veronika Melicherová

Publikácia sa dočkala už tretej aktualizácie. Predchádzajúce vydanie z roku 2015 sa rozobralo a dopyt po ňom pokračoval. Dôvodom reedície boli tiež viaceré administratívne a legislatívne zmeny na poli asistencie. Tie najdôležitejšie platia od júla 2018. Predchádzala im novelizácia zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá sa týkala aj peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Autorky textu Andrea Madunová a Mária Duračinská z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR prizvali na spoluprácu svoju kolegyňu, sociálnu poradkyňu Alenu Hradňanskú, a osobnú asistentku Katarínu Uhrovú. Vizuálnu podobu novinky vytvorila grafická dizajnérka Veronika Melicherová.

Kolektív pri písaní vychádzal z dlhoročnej poradenskej praxe i z vlastných skúseností s asistenciou. Predstavuje ju ako jeden z nástrojov, ktoré umožňujú človeku prekonávať znevýhodnenia spôsobené zdravotným postihnutím a žiť nezávislým spôsobom života. Autorky rozoberajú teoretické princípy asistencie, približujú užívateľsko-asistenčné vzťahy a situácie, vysvetľujú postupy pri plnení zmluvných, daňových, odvodových a ďalších povinností. Mapujú tiež vývoj osobnej asistencie na Slovensku od jej počiatkov v 90. rokoch minulého storočia po súčasnosť. Vo finále nechávajú priestor výpovediam, v ktorých štvorica respondentov a respondentiek opisuje, čo pre nich asistencia znamená.

V novom vydaní pribudla rozsiahla časť venovaná (potenciálnym) osobným asistentom a asistentkám. Dozvedia sa, čo sa od nich pri výkone asistencie očakáva a či spĺňajú predpoklady na túto prácu. Získajú základný prehľad o živote ľudí so zdravotným postihnutím a dôležité informácie o komunikácii s nimi. Nájdu tu jednoduché odporúčania, ako narábať s rôznymi kompenzačnými pomôckami, ktoré užívatelia a užívateľky asistencie potrebujú. Užitočné sú aj základné zásady profesijnej etiky.

Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen. Je dostupná online, bezplatne sa dá stiahnuť tu. Ak máte záujem o zaslanie výtlačku poštou, prosím kontaktujte OMD v SR – Agentúru osobnej asistencie. Po odvolaní epidemiologických opatrení v súvislosti s koronavírusom bude možné vyzdvihnúť si publikáciu aj osobne.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378