Blog
streda, 08 júl 2020 20:45

Nie je to len o podávaní vecí

streda, 01 júl 2020 11:47

Odkázanosť nie je nezávislosť

pondelok, 22 jún 2020 20:38

El asistente a ja / 4. časť

nedeľa, 31 máj 2020 20:36

El asistente a ja / 3. časť

sobota, 30 máj 2020 19:50

Možno ste si nič nevšimli

streda, 22 apríl 2020 16:48

Nová publikácia o osobnej asistencii

Strana 4 z 10
OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378