streda, 12 máj 2021 17:00

O asistencii na akademickej pôde

„Všetko, čo človeka zaujíma o osobnej asistencii, a nemal sa koho spýtať.“  Taký podtitul mal informačný online seminár, ktorý 22. apríla 2021 zorganizovalo Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúrou osobnej asistencie.

Vizuál: Veronika Melicherová, Adam Burianek

Vybehnúť po schodoch do posluchárne, požičať si skriptá v knižnici, stihnúť obed medzi prednáškami a ponáhľať sa na internát. Pre niekoho bežná rutina, pre iného balík činností, pri ktorých potrebuje pomoc. Takou pomocou môže byť aj osobná asistencia. Študentom a študentkám otvoreným tejto forme a potenciálnym osobným asistentom a asistentkám bol určený online seminár, ktorý viedli Tibor Köböl a Jozef Blažek z bratislavskej Agentúry osobnej asistencie.

Tibor Köböl v úvode predstavil asistenciu ako dôležitý nástroj nezávislého života pre človeka so zdravotným znevýhodnením. Priblížil jej filozofiu, princípy, legislatívny rámec. Vysvetlil, pre koho je osobná asistencia vhodná a na čo všetko sa má pripraviť človek, ktorý sa pre ňu rozhodol. Odpovedal aj na najčastejšie otázky súvisiace s vykonávaním asistencie: kto môže byť asistent a asistentka, aké predpoklady majú spĺňať, čo sa od nich očakáva, ako je to s ich finančným ohodnotením a sociálnym zabezpečením.

V ďalšej časti seminára vystúpil Jozef Blažek. Sústredil sa na praktické informácie súvisiace s asistenciou. Opísal, ako prebieha pohovor s potenciálnym asistentom či asistentkou, akým spôsobom hľadajú kompatibilné dvojice užívateľov asistentov alebo čo treba robiť v prípade, že asistencia nespĺňa očakávania zúčastnených strán. Predstavil činnosť Agentúr osobnej asistencie pod Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR a záujemcov o asistovanie pozval do ich bratislavskej a žilinskej pobočky.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK pripravilo zo seminára 30-minútový zostrih

 

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378