štvrtok, 20 máj 2021 16:21

Koniec núdzového stavu a asistencia

Čo znamená koniec núdzového stavu pre rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu svojim blízkym?

Ilustrácia: Veronika Melicherová

Vláda SR ukončila núdzový stav súvisiaci s pandémiou koronavírusu. Mimoriadna situácia však stále trvá. Znamená to, že blízki rodinní príslušníci môžu osobe so zdravotným znevýhodnením vykonávať všetky úkony osobnej asistencie aj naďalej. Môže to byť najviac 10 hodín denne – ak má človek so zdravotným znevýhodnením priznaných také množstvo asistenčných hodín.

Úrady aj naďalej akceptujú predkladanie výkazov o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdení o vyplatených odmenách aj e-mailom.

Princíp asistovania rodinným príslušníkom ostáva vo forme, ktorú sme opísali v článku z prvej pandemickej vlny.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378