streda, 06 marec 2019 15:47

Tu dajú mojim dvom percentám význam

Keď chce človek spraviť projekt a chýbajú mu zdroje, svoj nápad by mal prezentovať tak, aby ľudia, ktorých prosí o peniaze, pochopili, že podporia super vec. Výstižne a nie dlhšie ako trvá cesta výťahom, v ktorom sa vezie s nádejným darcom či darkyňou. Tak píšu príručky. Keby som mala niekoho presvedčiť, aby 2% zo svojich daní venoval agentúram osobnej asistencie, ktoré sa komplexne zaoberajú osobnou asistenciou, poslala by som ho, rovno z toho výťahu, na návštevu.

Ilustrácia: Jozef Blažek

Konkrétne do Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR). Pod jej hlavičkou pôsobia dve Agentúry osobnej asistencie, jedna v Bratislave, druhá v Žiline. Kým OMD v SR sa bije za práva ľudí s nervovosvalovými ochoreniami a poskytuje im ľudské aj odborné zázemie, agentúry sa sústreďujú na témy a aktivity, ktoré súvisia s osobnou asistenciou.

Návštevníci by sa teda ocitli v sídle Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR na Vrútockej ulici v Bratislave. Vo dverách by nimi možno aj heglo: po kancelárii svištia zamestnanci a zamestnankyne na vozíkoch, striedajú sa tu klienti a ďalšie návštevy, zvonia telefóny, hučí kávovar. Ruch a akcia.

Hostí by určite zaujímalo, čo to tá asistencia vlastne je. Tak by som sa ich spýtala, aké činnosti ich robia (s)pokojnými, šťastnými, úplnými. Dali by nejaký zoznam a ja by som im povedala, že podobne to majú aj ľudia s rôznymi druhmi postihnutia. Ibaže pre ich znevýhodnenie množstvo aktivít nedokážu vykonávať samostatne. No a toto je chvíľa, kedy na scénu vstupujú asistenti a asistentky. Pomáhajú v situáciách, v ktorých to nejde, ich ruky a nohy nahrádzajú chýbajúcu fyzickú silu ľudí, ktorým pomáhajú. Duo asistent - užívateľ vie spoločne z nepredstaviteľného spraviť realizovateľné, a keď to znie pateticky, predstavme si, že len tak sa zobrať a ísť trebárs do kina môže byť pre niekoho aj u nás a v našom storočí stále v rovine zbožného želania.

V agentúrach robia maximum pre to, aby ľudia s postihnutím mohli prostredníctvom asistencie žiť podľa svojich predstáv. Znamená to objasňovať filozofiu a princípy asistencie, hovoriť o jej plusoch, ale aj negatívach. Vysvetľovať, ako majú záujemci a záujemkyne o asistenciu žiadať, ako si obhájiť svoje potreby a rozsah pomoci, ktorá im chýba. Sprevádzať pri riešení situácií, ktoré asistencia denne prináša, radiť pri prípadných problémoch. Agentúry pracujú aj s asistentmi, asistentkami a rodinami užívateľov. Za tým všetkým je odborné poradenstvo, hodiny osobných konzultácií, telefonátov, emailov.

Významnú časť činnosti agentúr tvorí sprostredkovanie asistentov a asistentiek. Je teda celkom pravdepodobné, že darcovia a darkyne by počas návštevy stretli záujemcu či záujemkyňu o asistovanie, ktorí/é prišli na vstupný pohovor. Keby hostia chceli vyraziť do terénu, mohli by sa k tímu pripojiť napríklad počas prednášky na vysokej škole. Tam by videli, čo znamená lámať na asistenciu študentstvo, ktoré dnes má x možností lepšie platenej brigády. Alebo by sa mohli zúčastniť množstva osvetových akcií. Hoci často bývajú po pracovnom čase, ďaleko a v bariérových priestoroch, ľudia z tímu vždy vyšpekulujú, ako prísť a rozprávať o dôležitosti asistencie.

Všetky služby vrátane sprostredkovania asistencie agentúry poskytujú bezplatne. Na mnohé produkty a služby, ktoré sú pri ich činnostiach nevyhnutné, však potrebujú financie. Darované 2% z daní použijú na výrobu propagačných materiálov ako plagáty a letáky, roll up-y, internetové bannery, informačné brožúry. Získané peniaze umožnia uhradiť inzeráty na pracovných portáloch oslovujúce nových asistentov a asistentky, sponzorované príspevky na Facebooku a hosting vlastnej internetovej stránky o asistencii.

Pokiaľ ide o plány, radi by v blízkej budúcnosti vytvorili a vydali manuál pre začínajúcich asistentov a asistentky. Dlhodobo tiež snívajú o profesionálnom propagačnom spote, ktorý by osobnú asistenciu dostal viac na oči a do uší verejnosti.

V tejto chvíli, po (minimálne jednej) káve, ktorú tu robia znamenitú, by si hostia nemohli nevšimnúť, že aj ľudia z agentúry / OMD v SR sú hrdými užívateľmi a užívateľkami asistencie. A vďaka nej môžu pomáhať mnohým ďalším. Lepšiu reklamu na nezávislý život by som nevymyslela.

Takže keby sa ma darcovia a darkyne pýtali, ako tie 2% agentúram venovať, odkázala by som ich na tieto inštrukcie. Veľká vďaka. A dovidenia na ďalšej návšteve.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378