streda, 29 máj 2019 19:06

Zasiali sme... Ako budeme žať?

Je streda, 15. máj 2019. Deň ako každý a predsa iný. S potešením prijímame príležitosť prezentovať sa v rámci programu “Výpomoc so srdcom” na najväčšom a najobľúbenejšom veľtrhu pracovných príležitostí Profesia Days, ktorý tento rok namieril do priestorov hotela HolidayInn v Žiline. Heslo na visačke "Máme na krku veľa práce" výstižne predurčuje, v akom duchu sa bude niesť. V prenesenom význame, i doslovne... ;-)

Hlúčik vystavovateľov sa najprv tiesni v hlavnom vestibule. Tu pripravujeme naše stanovište. Stoly, stoličky, roll-up, farebné tričká s nápisom "Asistujem(i), teda som", informačné letáčiky a brožúrky. O nás, o našej činnosti, o nezávislom živote a agentúre, ktorá pomáha. Spúšťame informačnú sejbu. Náš mini stánok, ktorému dominuje propagačný roll-up o osobnej asistencii, sa postupne zapĺňa záujemcami o informácie.

Očakávame úrodu, z ktorej by vzišla pomoc pre našich klientov - osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. užívateľov osobnej asistencie. I napriek tesnému priestoru sa tešíme, že sme v blízkosti stánku úradu práce, kde sa zastavujú všetci nezamestnaní a následne sa zaujímajú aj o našu ponuku. Strategická poloha robí svoje. Informačná sejba sa rozbieha v plnom prúde a je aj celkom úspešná.

 Foto: Agentúra osobnej asistencie Žilina

V istom momente sú však naši "parťáci" z úradu práce nútení presunúť sa na iné miesto. Záujemcov nám tým rapídne ubúda. Po krátkodobom útlme naberáme novú taktiku a otáčame sa tvárou k vstupným dverám tak, aby náš roll-up bol dostatočne viditeľný.

S úsmevom, novým odhodlaním a upravenými ofinami štartujeme ďalšiu etapu našej informačnej sejby. Záujemcov opäť pomaly pribúda. A aj keď sa pri stánku mnohí dlho nezdržia, v rýchlosti si aspoň fotia náš roll – up. Časť z nich sa však predsa len prihovorí a prejaví hlbší záujem o prácu osobného asistenta. Podarí sa nám síce osloviť a zaujať viaceré osoby, no mnohých prekvapí informácia, že asistencia nie je štandardný pracovno - právny vzťah.

Ide o typ spolupráce na základe Občianskeho zákonníka, pri ktorom osobní asistenti nemajú sociálne zabezpečenie v plnej miere ako zamestnanci. Vyňaté sú PN, OČR, dávky v nezamestnanosti a ostatné časti sociálneho zabezpečenia, čo pre niektorých pôsobí demotivačne. Zároveň, vzhľadom na to, že nejde o štandardný pracovno - právny vzťah, sú ochudobnení i o benefity, ktoré ponúka bežné zamestnanie (napr. gastrolístky, dovolenka, odstupné... ).

Foto: Agentúra osobnej asistencie Žilina

Aké teda bolo hľadanie asistentov priamo v "teréne" počas Profesia Days? Poskytovať informácie, odovzdávať vizitky a letáčiky o základných informáciách bolo relatívne jednoduché. Nás potešilo, že sme do našej databázy mohli zaregistrovať nových záujemcov o výkon osobnej asistencie, ktorí si zadali svoje kritériá. Teraz je otázne, či nájdeme pre nich vhodných užívateľov asistencie, nakoľko aj jej užívatelia majú svoje potreby, flexibilný a variabilný pracovný čas, napr. víkendové či nočné služby. Často sa nám totiž stáva, že v databáze máme tých aj tých, ale ťažko sa to páruje, teda zosúlaďuje ponuka s dopytom.

Odchádzali sme spokojné a vďačné za to, že sme dostali opäť, tak ako minulý rok, túto príležitosť. Spoločnosť Profesia nám poskytla tento výnimočný priestor a vytvorila nám na našu prezentáciu priaznivé podmienky. Veľkoryso akceptovali naše potreby pri účasti na tomto dni, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Ľuboslava Figurová, Mária Smolková, Ľuba Škvarnová, Viera Ďurošková, Eva Blažeková

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378