piatok, 23 október 2020 18:25

Hneď som mala túžbu vydať sa týmto smerom

Andrea Bachanová pochádza z Oravy a študuje 5. ročník medicíny na Univerzite Komenského v Bratislave. Paradoxne pomáha u užívateľky, ktorá vôbec nespĺňala jej podmienku. Mala jedinú. Chcela pracovať tak, aby nemusela cestovať, teda u niekoho v blízkosti internátov. Už skoro dva roky dochádza za svojou užívateľkou na dedinu blízko Bratislavy.

Foto: Archív Andrey Bachanovej

Ako si sa dostala k asistencii a čo ťa presvedčilo, bolo pohnútkou to skúsiť?

Dlhšie som hľadala brigádu, ktorá by trochu viac súvisela s medicínou. Verím, že to nebola náhoda, keď mi jeden kamarát v UPeCe začal rozprávať o osobnej asistencii a ako veľa mu to dáva. Vtedy som o niečom takom počula prvýkrát a hneď som mala túžbu vydať sa týmto smerom.

Poznala si osobnú asistenciu, vedela si niečo o tejto forme pomoci predtým, než si ju začala vykonávať?

Akonáhle som vedela, že chcem ísť do toho, prečítala som si k tomu veľa článkov a osobných skúseností na internete.

V akom režime pomáhaš, popri škole?

Študujem medicínu, a tak je to počas semestra niekedy ťažké zladiť, no spolu s ostatnými asistentkami si ten týždeň dokážeme podeliť. Cez školu teda robím maximálne tak 1-2 dni do týždňa a zase v lete môžem potiahnuť aj týždeň-dva vkuse.

Komu pomáhaš a pri akých úkonoch? Viaže sa k spoznaniu svojho prvého užívateľa nejaký zážitok, či príhoda?

Pomáham mladej ležiacej pani, ktorá si so sebou nesie rozsiahly zoznam diagnóz, a tak je u nej potrebná aj zvýšená opatrnosť. Podávam jej stravu cez PEG priamo do brucha, pomáham jej pri pití a vyplachovaní úst, cvičím s ňou, starám sa o jej nechty, obočie a sprevádzam ju na dialýze. Okrem toho spolu varíme, pečieme či upratujeme.

Pamätám si len, ako som prvýkrát prišla k nim domov a moja užívateľka sa po predošlých rôznych skúsenostiach veľmi čudovala, že ma stále nič neodradilo od práce s ňou.

Asistencia mi určite dala iný pohľad na život. Je iné vedieť o ľuďoch, že sú na vozíku alebo úplne imobilní a iné je byť priamo pri nich

Máte zavedený nejaký systém organizácie prác počas dňa? Mávate s užívateľom aj nezhody, ako ich riešite?

Asistenciu robím už rok a pol a za ten čas sme sa s mojou užívateľkou celkom zohrali. Čo sa týka starostlivosti o domácnosť, tá práca sa opakuje. Výhodou je, že už viem, čo kde nájdem a čo ako spraviť. V daný deň si však s pani vždy prejdeme približný plán a snažíme sa ho držať. Ak mám hocijaké nejasnosti alebo užívateľka chce niečo inak, vždy si to povieme. Tu musím upriamiť pozornosť na to, aký skvelý prehľad má moja užívateľka o tom, čo sa kde nachádza a vie mi to úplne presne opísať. Je to obdivuhodné a veľmi to vie uľahčiť robotu. Zatiaľ sme, myslím, nemali žiadne nezhody, aspoň si na nič nespomínam, ale určite by sme to spolu prediskutovali.

Ako vnímaš asistenciu, čo ti dáva, či ti vzala?

Asistencia mi určite dala iný pohľad na život. Je iné vedieť o ľuďoch, že sú na vozíku alebo úplne imobilní a iné je byť priamo pri nich a podieľať sa na ich starostlivosti. Môže to znieť ako klišé, ale naozaj si vďaka tomu stále pripomínam, za čo všetko môžem byť vďačná. Niekedy aj úplné maličkosti ako že si môžem sama otočiť hlavu či zdvihnúť ruku, napiť sa alebo zakývať. Konkrétne moja užívateľka ma však inšpiruje svojou akčnou a neodbytnou povahou. Je naozaj zázračné vidieť človeka, ktorý je úplne odkázaný na pomoc druhých, a predsa z neho srší toľko energie a optimizmu. Mohla by som povedať, že asistencia mi vzala čas, ktorý by som mohla využiť na iné aktivity, ale zase naopak, aj ten čas strávený asistenciou mi je vzácny a som zaň rada.

Asistenciu robil aj tvoj brat, komu a pri akých činnostiach, máte to v rodine...?

Brat pomáhal jednému mladému pánovi vyplniť voľný čas. Okrem toho mu asistoval pri presúvaní sa na vozík a z neho, pomáhal mu pri jedení a pod. Chodieval taktiež na bocciu, kde hráčom podával loptičky. Vtedy, keď s tým začal, mal relatívne veľa voľného času a chcel ho rozumne využiť. Pravdepodobne ho inšpirovalo to, ako som doma rozprávala o mojej práci asistentky. Neviem, či to máme v rodine, ale vždy sme boli vedení k ľudskému prístupu voči druhým a k pomoci núdznym.

Je práca asistenta ťažká? Naopak, má nejaké výhody a plusy?

Z mojej skúsenosti by som nepovedala, že je ťažká. Ako výhody vnímam to, že som sa napríklad vďaka mojej užívateľke zlepšila vo varení či pečení, a tiež to, že teraz dokážem viac chápať útrapy imobilných ľudí.

Ako relaxuješ,  záľuby a čo robíš vo voľnom čase?

Pasívne relaxujem pri pozeraní seriálov, počúvaní hudby, hraní na gitare alebo čítaní kníh. Aktívny oddych u mňa predstavujú prechádzky, bicyklovanie či korčuľovanie.

Väčšinou ale to, že osobná asistencia existuje, moje okolie hodnotí veľmi pozitívne.

Zažila si počas asistovania niečo, na čo nikdy nezabudneš alebo nejakú humornú príhodu?

Tých humorných príhod sa podľa mňa nazbiera aj celkom dosť, len je to ťažko opísať, keď väčšinou ide skôr o situačný humor. Ale tak jednu príhodu skúsim. Mojej užívateľke je občas trochu ťažšie rozumieť, lebo má na nose dýchací prístroj. Väčšinou jej ale rozumiem úplne v pohode. Raz som jej však asistovala počas pracovnej porady ako "prekladateľka" a ako naschvál som práve vtedy nemohla správne zopakovať nič z toho, čo mi hovorila. Potom z toho vznikali také skomoleniny až mi samej bolo do smiechu. Ak by moja užívateľka mohla, isto by sa v tej chvíli buchla rukou po čele.

Nejaký odkaz pre tých tam hore, aby zmenili?

Možno by sa žiadalo trochu viac osvety na vysokých školách a celkovo aj inde na Slovensku, mimo Bratislavy.

Akú máš skúsenosť, ako vníma spoločnosť, okolie ľudí s ťažkým postihnutím a prácu asistentky/asistenta?

Často sa stretávam s dvoma emóciami, keď rozprávam o tom, čo robím a komu. Prvá je smútok z toho, že sa niekto tak trápi a druhá je obdiv, ako to konkrétne moja užívateľka napriek všetkému zvláda. Väčšinou ale to, že osobná asistencia existuje, moje okolie hodnotí veľmi pozitívne.

OSOBNÁ ASISTENCIA
UŽÍVATEĽ
ASISTENT
ASISTENCIA V PRAXI

Asistujem,
teda som

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

AGENTÚRA OA BRATISLAVA

KONTAKT:

Ikona adresy Mesačná 12, 821 02 Bratislava

Ikona e-mailu agenturaba@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 529 976

Ikona telefónu 0948 490 420

 

AGENTÚRA OA ŽILINA

KONTAKT:

Ikona adresy Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Ikona e-mailu agenturaza@osobnaasistencia.sk

Ikona telefónu 0948 611 170

Ikona telefónu 0948 229 378